30 syyskuuta 2014

Faces Art challenge 29/29 !


I did it, 29 faces in September! The challenge is rewarding and I have found a lot of new ideas and learned new techniques. It is often himself was surprised of the outcome.
I have not had time to visit very often, but the next day, do it. 


Minä tein sen, 29 kasvoa syyskuun aikana! Haaste on antoisa ja olen sen myötä löytänyt paljon uusia ideoita ja oppinut uusia tekniikoita. Sitä usein itsekin yllättyi lopputuloksesta.
Toisten kuvia en ole useinkaan ehtinyt katsomaan, mutta korjaan asian lähipäivinä. 

Kokosin kaikki kasvoni omalle sivulle  


Täältä löydät kaikkien osallistujen kuvat: 
by Ayala Art
Thank you so much for hosting this again,it's been great fun!

29 syyskuuta 2014

Day# 29 - Hugo


September went fast and it was interesting. Sometimes I feel that the time has run out, but that did not stop the new faces.
My face is often not a laughing woman, but today I drawing the laughing man. I laugh with him. I'm glad I did it!


Syyskuu on mennyt nopeasti ja mielenkiintoinen. Välillä tuntui, ettei aika riitä, mutta se ei estänyt uusien kasvojen syntymistä.  
Kasvoni ovat usein totisia naisia, siksi tänään syntyi naurava mies. 
Nauran hänen kanssaan. Olen iloinen, minä tein sen! 


28 syyskuuta 2014

Day 28 - Piija


his is the challenge of the charm is that when you do not know what the end result is transmitted. just something else I have planned for today, but plans changed.


Tämän haasteen viehätys on siinä, kun ei aloittaessaan tiedä mikä on lopputulos. aivan jotakin muuta tänään suunnitelin, vaan suunnitelmat muuttuivat. 

Day #27 - Rosalie


Must hurry. Now digital art - Rose garden lady


Pitää kiirehtiä etten putoa kyydistä. Digitaalisesti luotu Ruusutarhan neito. 


27 syyskuuta 2014

Day #26 - Gitta


I have a very dark bottom, which I had cleaned the brush, and the color palette. I painted a face-users with different colors. acrylic, oil paint, watercolor, pastel, ink ...


Minulla on hyvin tumma pohja, johon olin puhdistanut sudin ja väripaletin. Kasvotkin maalasin erilaisilla käyttämättömillä väreillä. akryyli, öljyväri, vesiväri, pastelliliitu, tussi...


25 syyskuuta 2014

Day #25 - Veea


Girl in draft book is today's faces.


Luonnoskirjan tyttö on tänään päivän kasvona.


24 syyskuuta 2014

Day #24 - Pelleriia


"She loves to hug a tree"  I'm a little busy. but the face I do not want to miss


"Puuta halaava tyttö." Olen vähän kiireinen. mutta kasvoja en halua jättää väliin 


Day #23 - Anjevi


Now, I used Susupetal tips: pencil, colored pencil, and water.


Tässä käytetty Susupetalin vinkiä: lyijy, värykynä ja vesi.


22 syyskuuta 2014

Day #22 - Venja


I also was inspired by crumpled paper, like as Uuna. The draw is very tired, sitting in a chair.


 Kuvan piirsin Uunan vihjeestä rypistetylle paperille jo jokin aika sitten.  Tänään siihen ilmestyi tämä väsynyt tuolissa istuja. 


21 syyskuuta 2014

Day #21 - Viivia


Today I draw face quickly and used pastel colors. These have not been used before.


Tänään kasvot valmistuivat harvemmin käyttämilläni pastelliväreillä ja nopeasti. Tuli sellainen vartinkuva, siihen en laskenut käsien pesua!  Aika suttaavia nämä värit ovat. 

Day #20 - Pirjatta


Charcoal drawing and color in photoshop. She thinks go for a swim before the rain. 


Tämä piirsin hiilellä ja siirsin Photosopiin lisätäkseni värit. Helppo ja nopea tapa tämä ei ole. Nopeammin olisi tullut valmista vain käyttäen oikeita värejä. Muokatessa meni muutaman tunti.19 syyskuuta 2014

Valoa pimeässä


Luova Lauantai   Haaste 154. - Pimeys 


Day #17-19 Gilla, Giia and Juunia

Juunia
Face 19 I do with charcoal pencil and watercolor painting

Tämä päivän kasvot syntyivät lyijykynällä ja akvarellivärein. 

Gilla ja Giia

Day17 and 18-  I trying to get the happy faces, but .. okei. added still here.


Heille yritin luonnostella iloisia ilmeitä, mutta...  No...lisätään silti tänne.

16 syyskuuta 2014

Day #16 - Simppa


Now is the time for a man's face. He is a fisherman, I think so.
Yesterday, the cleaner at the end of the ink to the paper, and today I added ink spray. My face is always sad eyes, the next challenge is to get glad eyes


Nyt on vuorossa miehen kasvot. Hän on kalastaja, luulen niin. 
Eilen puhdistin lopun musteen paperiin ja tänään lisäsin mustesprayta. Kasvoihini tulee aina totiset tai surulliset silmät, Seuraava haaste on saada ne iloisemmaksi.
 

15 syyskuuta 2014

Day #15 - Evonne


Today I tried something new, the stock has Acrylic Ink which I have not used. The picture does not appear, but the ink was metallic colour. It is ideal for the girl. because she likes pearls.


Tänään kokeilin jotain uutta, varastossa on akryyli mustetta jota en ole käyttänyt. Kuvasta ei näy, mutta muste oli metallihohtoista. Väri sopii tytölle. koska hän pitää helmistä. 

14 syyskuuta 2014

Day #14 Essienna


My plan did not quite succeed. I wanted to try watercolor pencil wet on the bottom. My paper was too thin, it did not take abundant water. It is no longer able to continue, that the paper will not holes.


Aina ei mene niin kuin suunnittelee. Tarkoitus oli kokeilla vesivärikynää märälle pohjalle. Paperini oli liian ohutta, eikä kestänyt runsasta vettä. Enää ei voinut jatkaa, ettei paperiin tule reikää. 

13 syyskuuta 2014

Day# 13 - Selda


Today's the face painted with acrylic paint to the old base.
What she thinks or what happens?


Tänään kasvot piirtyivät akryylimaalilla vanhaan pohjaan. 
Mitä hän ajattelee tai mitä tapahtuu?  


12 syyskuuta 2014

Day #12 - Karlotte


Today I did not want to be very detailed.  I used akvarell pencils and water. 
This thoughtfully today.


Tänään en halunnut tehdä mitään pikkutarkkaa,  Akvarelli kynällä reiluin vedoin ja varjostus vedellä. Näin mietteliäänä tänään. 

11 syyskuuta 2014

Day#11 - Irvis


Today I tried to draw portrait with a pencil. This is so difficult, even the smallest wrong line and facial expression changes to another.


Tänään yritin piirtää mallin näköisen kuvan, lyijykynällä. Tämä on niin vaikeaa, kun pieni viiva muuttaa ilmettä tosi paljon. Vielä en ole pikkuisen vanhemmilta kysynyt, että tunnistavatko, hmm..


Day# 10 - Feelia


This face I use watercolor pencils. I was working at night and now I go to sleep. 


Hänet piirsin akvarelli värikynillä.  Minä olin yön töissä ja nyt menen nukkumaan. 


09 syyskuuta 2014

Day#9 - TaisaToday I wanted to try something different. I sketched face with pen and coloring pencils.Tänään halusin kokeilla jotakin erilaista. Luonnostelin hänet lyijykynällä ja väritin puuväreillä. 


Day#8 - Helien


When color in the image dries, I started digital editing... She wanted to today's face.


Päivän kuvan värien kuivuessa aloin digimuokaamaan... Hän halusi päivän kasvoiksi.

07 syyskuuta 2014

Day #7 - Ciia Caroliina


Today I continued yesterday's draft and colour it edit digital


Tänään jatkoin eilistä luonnosta digitaalisesti väriä lisäämällä 


Day #6 - Ciia


Day 6th  face is draft, because I was at a party, a genus of the oldest is 90 years old. 


Kuuden päivän kasvot ovat luonnos, koska päviäni kului juhlissa, suvun vanhin täytti 90 vuotta.


06 syyskuuta 2014

Day#5 - Florensia


The fifth day, the girl and flowers. Acrylic, oilpastel and charcoal.  


Viides päivä, tyttö ja kukat.  Akryyli, öljypastilli ja hiili.

04 syyskuuta 2014

Day #4 - Eviera


This day face make fast, must hurry to work.


Tämä päivän kasvot tein nopeasti, pitää kiirehtiä töihin.

03 syyskuuta 2014

Day#3 - Carimila

Todays girl likes red pearl necklace 
I painted this used the old base and acrylic paints.


Tämän päivän tyttö pitää punaisista helmistään. 
Käytin vanhaa pohjaa ja akryylimaaleja.


02 syyskuuta 2014

Day #2 - Serafia


29faces sep2014 challenge by AyalaArt   My face to Day 2
Today's face I draw with AquaMarker-pen. 

Toiset kasvot piirsin AquaMarker kynällä akvarellipaperille.


01 syyskuuta 2014

Day #1 - Adeela


Face #1
29faces sep2014 challenge hosted by AyalaArt  starting today!  I will participate for the third time and for every time I've enjoyed.  I hope that you too will enjoy my work.

  AyalaArt aloittama mielenkiintoinen  29faces sep2014 haaste alkaa tänää! Osallistun tähän nyt kolmannen kerran, en malttanut olla pois tälläkään kerralla.  
Vähän surumielinen on Adeela-neito, vaan kohta hän saa tänne seuraa.